Selamat Hari Raya from U.S. Embassy KL and friends!

Together with some very special Malaysian friends, the U.S. Embassy in Kuala Lumpur wishes our Malaysian friends, Selamat Hari Raya Aidilfitri

Whether in the United States, Malaysia or around the world, we’re together in spirit. And we hope to see you all in person in the very near future.

***

美国大使馆并大马的伙伴一起祝福各位开斋节快乐。

无论在美国,马来西亚还是世界各地,我们心连心庆祝这个佳节。我们盼望能够在不久的将来与大家见面相聚。

***

மலேசியாவில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகம் இங்கு உள்ள சில முக்கிய நண்பர்களுடன் இணைந்து மலேசிய நண்பர்களுக்கு தன்னுடைய ரமலான் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்ககொள்கிறது.

நாம் அமெரிக்காவில் இருந்தாலும் மலேசியாவில் இருந்தாலும் அல்லது உலகத்தின் எந்த பாகத்தில் இருந்தாலும் மனதளவில் இணைந்துள்ளோம். விரைவில் உங்கள் அனைவரையும் நேரில் சந்திப்போம் என்று நம்புகின்றோம்.