Visa Imigran

Visa imigran ke Amerika Syarikat diproses untuk warganegara dan penduduk Malaysia di Kedutaan A.S. di Kuala Lumpur.

Untuk memohon visa imigran, seorang warganegara asing yang ingin berhijrah secara amnya mesti ditaja oleh warganegara A.S. atau saudara terdekat yang sah atau calon majikan A.S., dan mempunyai petisyen yang diluluskan sebelum memohon visa imigran. Penaja memulakan proses dengan memfailkan petisyen atas nama warganegara asing dengan U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). Anda mungkin ingin menyemak Direktori Kategori Visa kami di usvisas.state.gov untuk mengetahui tentang jenis visa imigran yang berlainan ke Amerika Syarikat, termasuk Program Visa Kepelbagaian kami. Kemudian, ikuti langkah bagi Proses Visa Imigran, atau Proses Visa Kepelbagaian, di usvisas.state.gov untuk mula memohon visa imigran.

Sebaik sahaja USCIS meluluskan petisyen anda dan anda telah menyelesaikan praproses dengan National Visa Center (NVC), atau jika anda telah terpilih dalam Loteri Visa Kepelbagaian dan pemprosesan selesai dengan Kentucky Consular Center (KCC), semak semula arahan yang diberikan kepada anda oleh NVC atau KCC, bersama-sama dengan maklumat yang dipaparkan di laman web ini, untuk panduan dan arahan selanjutnya.

Visa Imigran