Flag

An official website of the United States government

Pakar Bahasa Inggeris Maya latih tenaga pengajar bahasa Inggeris Angkatan Tentera Malaysia
2 MINIT DIBACA
Februari 22, 2021

What do you want to learn from me during the next 4 weeks?Pada 17 Februari, Pakar Bahasa Inggeris, Michael Herndon melancarkan bengkel kemahiran pengajaran instruksional maya yang pertama untuk 17 tenaga pengajar bahasa Inggeris Angkatan Tentera Malaysia (MAF), dengan kerjasama Bahagian Hal Ehwal Awam Kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur. Siri bengkel yang sangat interaktif ini akan diadakan setiap minggu selama 6 jam seminggu hingga 11 Mac 2021. Tujuan projek ini adalah untuk meningkatkan kemahiran tenaga pengajar dalam pedagogi dan persembahan yang berkesan. Program peningkatan keupayaan ini menyokong kerjasama ketenteraan A.S.-Malaysia. Ini juga mendedahkan tenaga pengajar MAF kepada pelbagai jenis alat dan aplikasi digital yang dapat mereka gunakan di bilik darjah mereka. Selepas minggu pertama kelas kolaboratif ini, para peserta telah memberi komen bahawa mereka tidak sabar untuk meneroka dan membiasakan diri dengan metodologi pengajaran baharu melalui program ini, yang disokong oleh Pejabat Program Bahasa Inggeris di Jabatan Negara A.S. dan Pegawai Bahasa Inggeris Wilayah di Bangkok.