USTR Froman Mempromosi Perkongsian Trans Pasifik di Hadapan Kumpulan Pemikir

Lebih 120 anggota masyarakat sivil, pegawai kerajaan dan media menghadiri perbincangan panel yang menampilkan Wakil Perdagangan Amerika Syarikat Michael Froman  semasa lawatan beliau ke Kuala Lumpur baru-baru ini.  USTR Froman dan ahli panel menggunakan peluang untuk menjawab banyak perkara tidak tepat mengenai TPP dan mengetengahkan manfaat TPP yang akan dinikmati Malaysia.  Ahli panel mengambil soalan daripada hadirin ...
Baca Selanjutnya»
Selanjutnya ∨