Laporan Kebebasan Beragama Malaysia 2015

Ringkasan Eksekutif Perlembagaan mengisytiharkan bahawa “Islam ialah agama bagi Persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai.”  Kerajaan negeri dan persekutuan mempunyai kuasa untuk “mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama dalam kalangan orang yang menganuti agama Islam. “  Kerajaan yang mengawal selia hal ehwal agama Islam menggalakkan ajaran Islam Sunni ...
Baca Selanjutnya»
Selanjutnya ∨