Kumpulan Selo Amerika Break of Reality Melawat Malaysia

Kumpulan selo Amerika Break of Reality melawat Malaysia pada 10-15 Januari. Lawatan itu disokong   melalui program American Music Abroad, yang diuruskan oleh Association of American Voices, untuk Biro Hal Ehwal Pendidikan dan Kebudayaan Jabatan Negara A.S. Di Kuala Lumpur, kumpulan ini bekerjasama dengan pemain sape Alena Murang di konsert awam di Auditorium Bentley dan ...
Baca Selanjutnya»
Selanjutnya ∨