Flag

An official website of the United States government

Kenyataan Presiden – Akta Dasar Hak Asasi Manusia Uyghur 2020
2 MINIT DIBACA
Jun 18, 2020

Pejabat Setiausaha Akhbar
UNTUK SIARAN SEGERA
17 Jun 2020
KENYATAAN PRESIDEN

Hari ini, saya telah menandatangani undang-undang S. 3744, “Akta Dasar Hak Asasi Manusia Uyghur 2020” (“Akta”). Akta ini mempertanggungjawabkan pelaku bagi pelanggaran dan penyalahgunaan hak asasi manusia seperti penggunaan kem indoktrinasi secara sistematik, kerja paksa, dan pengawasan yang mengganggu untuk menghapuskan identiti etnik dan kepercayaan agama Uyghur dan minoriti lain di China. Akan tetapi, saya perhatikan bahawa seksyen 6(g) Akta ini bertujuan untuk membatasi budi bicara saya untuk menghentikan sekatan yang tidak dapat diterima di bawah Akta ini. Dalam sesetengah keadaan, batasan ini mungkin tidak konsisten dengan autoriti perlembagaan saya untuk menerima sebagai wakil diplomatik pegawai asing tertentu berdasarkan Artikel II, Seksyen 3 Perlembagaan. Oleh itu, Pentadbiran saya akan menganggap seksyen 6(g) Akta sebagai bersifat nasihat dan tidak mengikat. Pentadbiran saya akan melakukan usaha yang sewajarnya untuk mematuhi seksyen 6(g) Akta dengan memberitahu jawatankuasa kongres yang berkaitan sebelum menghentikan sekatan terhadap seseorang di bawah Akta ini, tetapi ia tidak akan menganggap syarat peruntukan untuk pemberitahuan awal sebagai mengikat sehingga ia mengganggu tatacara diplomasi Presiden.

DONALD J. TRUMP

RUMAH PUTIH,
17 Jun 2020.