Flag

An official website of the United States government

Selamat Hari Malaysia dari Kedutaan Amerika Syarikat Kuala Lumpur!

3 MINIT DIBACA
September 17, 2021

#SelamatHariMalaysia 🇲🇾!
Untuk meraikan #HariMalaysia, warga Malaysia di Kedutaan kami meminta beberapa rakan sekerja Amerika untuk menjawab soalan-soalan trivia mengenai Malaysia! Mari lihat bagaimana mereka melakukannya!
***

#SelamatHariMalaysia 🇲🇾!
To celebrate #HariMalaysia, our Malaysian team members asked some of our American colleagues to answer trivia questions about Malaysia! Let’s see how they did!
***

马来西亚日🇲🇾快乐!
配合大马日,我们考考来自美国的同事一些有关马来西亚的事情! 让我们看看他们怎么回答!