Setiausaha Pompeo Melakukan Perjalanan ke Kuala Lumpur, Singapura dan Jakarta

Secretary Pompeo's Travel to Kuala Lumpur, Singapore, and Jakarta (State Dept.)

Setiausaha Negara Michael R. Pompeo melawat Kuala Lumpur, Malaysia; Singapura, Singapura; dan Jakarta, Indonesia pada Ogos 1-5.

Di Kuala Lumpur, 2-3 Ogos, Setiausaha akan bertemu dengan pegawai kanan Malaysia untuk membincangkan pengukuhan Perkongsian Komprehensif dan memajukan kepentingan keselamatan dan ekonomi bersama berdasarkan nilai demokratik yang kuat, berikutan peralihan kerajaan yang bersejarah dan aman di Malaysia baru-baru ini.

Penyertaan Setiausaha dalam mesyuarat tahunan peringkat menteri ASEAN di Singapura pada 3-4 Ogos menyokong visi Amerika Syarikat untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Di Forum Serantau ASEAN, Sidang Kemuncak Asia Timur, Mesyuarat Peringkat Menteri A.S.-ASEAN, dan Mesyuarat Inisiatif Mekong Hilir, beliau akan berbincang dengan menteri-menteri luar negara lain mengenai cabaran keselamatan yang paling mendesak di rantau ini, mempromosikan orde berasaskan peraturan, memperkuat komitmen kami untuk usahasama di rantau Mekong hilir, dan mengesahkan dedikasi A.S. untuk ASEAN serta rakan dan sekutu kami di rantau ini. Setiausaha akan membincangkan komitmen bersama kami kepada penyahnuklearan DPRK yang muktamad dan disahkan sepenuhnya, menegakkan orde berasaskan peraturan di Laut China Selatan, dan menentang keganasan. Setiausaha juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lee dan Menteri Luar Balakrishnan untuk mengesah semula hubungan dua hala yang ada, menandatangani pembaharuan Program Latihan Negara Ketiga yang membina kapasiti di seluruh Asia Tenggara, dan menyokong peranan penting Singapura sebagai Pengerusi ASEAN sekarang.

Di Jakarta, 4-5 Ogos, lawatan Setiausaha akan mengukuhkan Perkongsian Strategik A.S.-Indonesia dengan memandang ke depan untuk meraikan hubungan diplomatik kedua-dua negara selama 70 tahun pada 2019. Setiausaha akan berbincang untuk memajukan matlamat bersama dalam keselamatan serta perdagangan dan pelaburan dua hala, mengesahkan keutamaan ASEAN, dan menyerlahkan kepimpinan Indonesia dalam mewujudkan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.