Flag

An official website of the United States government

Program Kepimpinan Belia Asia Tenggara (SEAYLP)
1 MINIT DIBACA
Oktober 18, 2018

Program Kepimpinan Belia direka bentuk untuk memajukan persefahaman antara rakyat Amerika Syarikat dan negara lain serta menggalakkan kepimpinan yang berkualiti tinggi, tanggungjawab sivik, dan penglibatan masyarakat dalam kalangan pemimpin masa depan negara.