Privasi

Kami tidak mengumpul maklumat peribadi (PII) mengenai anda apabila anda melawat laman web kami melainkan jika anda memilih untuk memberikan maklumat ini kepada kami. Mengemukakan maklumat peribadi melalui laman web kami adalah secara sukarela, tetapi dengan berbuat demikian, anda memberi kebenaran untuk penggunaan maklumat ini bagi tujuan yang dinyatakan. Dengan tidak memberikan maklumat tertentu boleh menyebabkan ketidakupayaan kami untuk memberikan anda perkhidmatan yang anda inginkan. Jika anda memilih untuk memberikan kami maklumat PII di laman web Jabatan Negara, melalui kaedah-kaedah seperti mengisi borang web atau menghantar e-mel, kami akan menggunakan maklumat tersebut untuk membantu kami memberikan anda maklumat atau perkhidmatan yang anda minta atau untuk memberi respons terhadap mesej anda. Maklumat yang kami mungkin terima daripada anda adalah pelbagai berdasarkan apa yang anda lakukan ketika melawat laman web kami.

Kami secara automatik mengumpul dan menyimpan nama domain dari mana anda melayari Internet (.com, .edu, dll.); tarikh dan masa anda melayari laman web kami; dan alamat Internet laman web (seperti enjin carian atau halaman rujukan) dari mana anda mencapai laman web kami. Kami menggunakan maklumat yang kami kumpulkan untuk mengira bilangan pelawat ke halaman yang berbeza di laman web kami, dan untuk membantu kami menjadikan laman web kami lebih berguna kepada pelawat seperti anda.

Jika Anda Menghantar E-mel kepada Kami

Anda boleh memilih untuk memberikan kami maklumat peribadi, seperti dalam e-mel dengan komen atau soalan. Kami menggunakan maklumat ini untuk meningkatkan perkhidmatan kami kepada anda atau untuk memberi respons terhadap permintaan anda. Kadang-kadang kami mengemukakan e-mel anda kepada agensi-agensi kerajaan Amerika Syarikat yang lain yang mungkin dapat membantu anda dengan lebih baik. Kecuali bagi siasatan penguatkuasaan undang-undang yang diberi kuasa, kami tidak berkongsi e-mel dengan sebarang organisasi-organisasi luar yang lain.

Laman Web dan Aplikasi Pihak Ketiga

Kami membuat pautan ke rangkaian sosial dan laman-laman web pihak ketiga yang lain. Kami menggunakan laman web rangkaian sosial untuk berinteraksi dengan pelawat asing dan melibatkan diri dalam diplomasi awam di seluruh dunia. Laman web rangkaian sosial yang digunakan memberi publisiti kepada peristiwa kedutaan, dan melibatkan diri dengan orang ramai. Kami juga menggunakan teknologi pengukuran dan penyesuaian web untuk mengukur bilangan pelawat ke laman web kami dan pelbagai bahagian-bahagian web kami yang lain dan untuk membantu menjadikan laman-laman web kami lebih berguna kepada pelawat. Dalam beberapa kes, aplikasi pihak ketiga boleh meminta alamat e-mel, nama pengguna, kata laluan, dan lokasi geografi untuk tujuan pendaftaran akaun. Kami tidak menggunakan laman web pihak ketiga untuk mendapatkan dan mengumpul PII daripada individu. Kami tidak mengumpul atau menyimpan sebarang PII yang dikumpulkan oleh mana-mana laman web pihak ketiga, dan tiada PII yang akan didedahkan, dijual atau dipindahkan kepada mana-mana entiti lain di luar Jabatan Negara, kecuali diperlukan bagi tujuan penguatkuasaan undang-undang atau oleh statut.

Kami boleh menggunakan pelbagai kaji selidik dalam talian untuk mengumpul pendapat dan maklum balas daripada sampel rawak pelawat. Jabatan Negara terutamanya menggunakan kaji selidik dalam talian Indeks Kepuasan Pengguna Amerika (ACSI) ForeSee Results secara berterusan untuk mendapatkan maklum balas dan data mengenai kepuasan pengunjung ke laman-laman web kami. Kaji selidik ini tidak mengumpul PII. Walaupun jemputan kaji selidik muncul untuk sampel pengunjung secara rawak, ia adalah pilihan, dan tidak semua laman-laman web kedutaan menjalankan kaji selidik. Jika anda menolak untuk kaji selidik itu, anda masih akan mendapat akses kepada maklumat dan sumber yang serupa di laman web kami sebagaimana mereka yang mengambil kaji selidik. Laporan kaji selidik disediakan hanya bagi pengurus web dan kakitangan lain yang ditetapkan yang memerlukan maklumat ini untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Kami boleh menggunakan kaji selidik-kaji selidik masa terhad lain untuk tujuan tertentu, yang diterangkan pada bila-bila masa yang ia dikirim.

Maklumat Yang Dikumpul untuk Penjejakan dan Penyesuaian (Cookie)

Cookie ialah satu fail teks kecil yang dipindahkan laman web ke komputer anda untuk membolehkan ia mengingati maklumat khusus mengenai sesi anda semasa anda berada di talian. Komputer anda hanya akan berkongsi maklumat di dalam cookie dengan laman web yang menyediakan ia, dan tiada laman web lain boleh meminta maklumat ia. Terdapat dua jenis cookie:

  • Sesi: Cookie sesi hanya bertahan selagi pelayar web anda dibuka. Sebaik sahaja anda menutup pelayar anda, cookie akan dipadam. Laman web boleh menggunakan cookie sesi untuk tujuan teknikal seperti untuk membolehkan pelayaran yang lebih baik di sepanjang laman web, atau membolehkan anda untuk menyesuaikan pilihan utama anda untuk berinteraksi dengan laman.
  • Berterusan: Cookie berterusan disimpan pada pemacu keras pengguna dalam usaha untuk menentukan pengguna yang baru ke laman web atau pengguna yang kembali, dan bagi pelawat berulang, untuk menyekat jemputan berulang bagi mengambil kaji selidik kepuasan ForeSee.

Jika anda tidak mahu mempunyai cookie sesi atau berterusan disimpan pada mesin anda, anda boleh mematikan fungsi cookie di pelayar anda. Anda masih mempunyai akses kepada segala maklumat dan sumber-sumber di laman web kami. Walau bagaimanapun, mematikan cookie boleh menjejaskan fungsi beberapa laman web. Ambil perhatian bahawa dengan mematikan fungsi cookie di pelayar anda akan mempengaruhi penggunaan cookie pada setiap laman web lain yang anda lawati juga.

Pautan ke Laman Web Luar

Laman web kami mempunyai banyak pautan kepada agensi-agensi A.S., kedutaan-kedutaan, pertubuhan-pertubuhan pelbagai hala, dan organisasi-organisasi swasta yang lain di Amerika Syarikat dan negara-negara lain. Apabila anda mengikuti pautan ke laman yang lain, anda tidak lagi berada di laman web kami dan tertakluk kepada dasar privasi laman yang baru.

Setiap usaha dibuat untuk memberikan maklumat yang tepat dan lengkap. Walau bagaimanapun, kami tidak dapat menjamin bahawa tidak akan ada kesilapan. Dengan merujuk kepada dokumen dan maklumat di laman web ini, kedutaan mahupun pekerja atau kontraktornya tidak memberi apa-apa jaminan, yang tersurat atau tersirat, termasuk jaminan kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu berkenaan dengan dokumen yang didapati daripada laman web ini. Selain itu, kedutaan tidak menanggung liabiliti undang-undang ke atas ketepatan, kesempurnaan, atau kebergunaan mana-mana maklumat, produk, atau proses yang didedahkan di sini dan tidak mengatakan yang penggunaan sebarang maklumat, produk, atau proses tersebut tidak akan melanggar hak milik persendirian.

Untuk tujuan keselamatan tapak dan untuk memastikan bahawa perkhidmatan ini masih tersedia bagi semua pengguna, Jabatan Negara menggunakan program perisian untuk memantau trafik rangkaian untuk mengenalpasti percubaan yang tidak dibenarkan untuk memuat naik atau mengubah maklumat atau sebaliknya yang menyebabkan kerosakan. Percubaan yang tidak dibenarkan untuk memuat naik maklumat atau mengubah maklumat dalam perkhidmatan ini adalah dilarang sama sekali dan boleh dihukum di bawah Computer Fraud and Abuse Act (Akta Fraud dan Penyalahgunaan Komputer) 1986. Maklumat juga boleh digunakan untuk siasatan penguatkuasaan undang-undang yang diberi kuasa. Kecuali untuk tujuan di atas, tiada lagi percubaan lain yang dibuat untuk mengenal pasti pengguna individu atau tabiat penggunaan mereka. Percubaan yang tidak dibenarkan untuk memuat naik maklumat dan/atau mengubah maklumat di laman-laman ini web adalah dilarang sama sekali dan tertakluk kepada pendakwaan di bawah Computer Fraud and Abuse Act 1986 dan Title 18 U.S.C Sec.1001 dan 1030.