Flag

An official website of the United States government

Perpustakaan Kongres
3 MINIT DIBACA
Disember 6, 2015

Pegawai Bertanggungjawab: M. Lingeswaran

Misi utama pejabat perwakilan Library of Congress, Kuala Lumpur, adalah untuk menyediakan khidmat sokongan bagi memenuhi keperluan maklumat Kongres dan rakyat Amerika Syarikat berkaitan Malaysia dan Brunei.

Kerja rutin yang dijalankan oleh pejabat ini termasuk pengumpulan dan pemprosesan bahan cetak dan bahan bukan cetak bagi Library of Congress, agensi-agensi kerajaan A.S. lain, institusi-institusi penyelidikan, dan universiti-universiti di Amerika Utara, Australia, dan Asia.

Pejabat ini mengumpul kira-kira 1000 monograf dan 800 terbitan bersiri dan berkala. Kami juga telah memperoleh sumber baru untuk membekal akhbar dalam bentuk mikrofilem. Bahan-bahan daripada pelbagai tajuk termasuk sosiologi, kerajaan/politik, dan geografi dikumpul dalam bahasa Inggeris, bahasa Malaysia, bahasa Cina, dan bahasa Tamil. Malah, pihak kami juga telah berjaya mengumpul bahan berkaitan isu-isu politik di Malaysia daripada pertubuhan-pertubuhan kerajaan, pihak swasta, dan badan-badan bukan kerajaan.

Setelah rekod bibliografi awal telah dibuat, bahan-bahan ini dihantar ke Jakarta dan pusat-pusat Library of Congress lain untuk dikatalog, dijilid jika perlu, dan diangkut ke Library of Congress Washington dan institusi-institusi yang ikut serta. Selain kaedah pemprosesan biasa, bahan penerbitan juga boleh diimbas, jika ada keperluan, sebelum dihantar secara elektronik ke Amerika Syarikat.

Library of Congress Kuala Lumpur dikendali oleh dua kakitangan warga Malaysia dan terletak di dalam bangunan Kedutaan Amerika Syarikat.

Untuk maklumat lanjut, lawati laman web Library of Congress.

Email: linges@locjkt.or.id