Kami Sayang Teacher

Kami Sayang Teacher adalah program yang berkongsi kisah antara 100 graduan Amerika Syarikat yang ada di Malaysia selama 10 bulan dengan misi memupuk minat berbahasa Inggeris dalam kalangan pelajar menerusi kreativiti tersendiri.