EXBS – Latihan Interdiksi Pelabuhan Antarabangsa (ISIT)

EXBS menaja Latihan Interdiksi Pelabuhan Antarabangsa (ISIT) di Charleston, South Carolina dari 17 hingga 21 Jun 2019. Empat belas pegawai Kastam Diraja Malaysia yang bertanggungjawab untuk pemeriksaan kargo dan kontena di pelabuhan di Malaysia mengambil bahagian dalam latihan. Pakar Perkara dari Kastam dan Perlindungan Sempadan (CBP) A.S. memberi penerangan dalam kursus tersebut. Latihan praktikal ini memberi tumpuan kepada pengesanan orang dan kargo, teknik pemeriksaan sekunder, proses teknikal “reach-back”, dan pemeriksaan menggunakan peralatan khusus yang tidak mengganggu.