Malaysia: Felo Bahasa Inggeris melancarkan kelas Bahasa Inggeris maya untuk Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM)

Pada 26 Februari, Felo Bahasa Inggeris Maya (VELF) Maren Mitchell mengadakan kelas penguasaan bahasa Inggeris pertamanya untuk 22 pegawai APMM. Dengan peralihan kepada format maya, empat pegawai dari Akademi Maritim Sultan Ahmad Shah (AMSAS) yang berpusat di Kuantan, Pahang, juga dapat mengikuti kelas tersebut bersama rakan-rakan mereka dari ibu pejabat APMM yang terletak di Cyberjaya. Projek 10 minggu ini berusaha meningkatkan kemahiran komunikasi bahasa Inggeris peserta untuk meningkatkan kerjasama dengan rakan asing dan meningkatkan keupayaan melalui jalinan perhubungan. Semasa kelas pertama, VELF menggunakan pelbagai alat dan bahan digital untuk mendorong perbincangan di antara pegawai. Ini adalah kali kedua bahagian Hal Ehwal Awam bekerjasama dengan APMM melalui Program Felo Bahasa Inggeris untuk mengeratkan hubungan ketenteraan dan keselamatan antara A.S. dan Malaysia.