Pusat Sumber Lincoln

Requirement: You must have at least two child page associated to this parent in order for the table of contents to appear. This message will disappear once you meet the requirement.

Pusat Sumber Lincoln ialah Pusat Sumber Maklumat di Kedutaan A.S. Kuala Lumpur

Sudut Lincoln Malaysia (PDF 650KB)

Pusat Sumber Lincoln (LRC), yang pada asalnya dikenali sebagai perpustakaan Perkhidmatan Maklumat A.S. (USIS), membuka pintunya kepada orang ramai di Malaysia pada 15 Februari 1950 dan terus menyediakan maklumat terkini dan tepat mengenai dasar, pendidikan , geografi, sejarah, masyarakat, budaya, dan lain-lain berkaitan A.S.

LRC dinamakan selepas Presiden Abraham Lincoln dan menyediakan perkhidmatan bahan rujukan dan rujukan secara elektronik mengenai semua aspek tentang Amerika Syarikat.  Bidang yang diliputi termasuk hal ehwal luar negara, proses politik dan sosial, pengajaran bahasa Inggeris dan pembelajaran, komunikasi, ekonomi dan perdagangan, pendidikan tinggi, perlindungan alam sekitar, seni dan budaya, dan lain-lain yang berkaitan dengan Amerika Syarikat.  Laman web ini menyediakan pautan kepada pelbagai sumber maklumat A.S. berwibawa yang lain.

Pusat Sumber Lincoln bekerjasama dengan beberapa perpustakaan awam di Malaysia untuk menyediakan koleksi Amerikana khas kepada orang ramai yang dipanggil Sudut Lincoln.  Hari ini, terdapat Sudut Lincoln (LC) di perpustakaan awam di Pulau Pinang (di Seberang Jaya dan Georgetown), Kedah, Perak, Kelantan, Kuala Lumpur, Melaka, Sarawak, dan Johor.

Pusat Sumber Lincoln terletak di Kedutaan A.S. di Kuala Lumpur sementara Sudut Lincoln yang boleh dikunjungi terletak di luar Kedutaan A.S. di negeri dan bandar seluruh Malaysia seperti di atas.

E-LibraryUSA: Belia dan penyelidik lain yang ingin mengakses E-LibraryUSA (pangkalan data khas A.S. khusus untuk ahli Pusat Sumber Lincoln dan/atau Sudut Lincoln di perpustakaan tuan rumah di Malaysia) dikehendaki mengisi dan mengemukakan borang berikut: http://goo.gl/forms/VauRwyoKoY

Sila hubungi Sudut Lincoln berhampiran anda, untuk maklumat tentang Amerika Syarikat, menjalankan penyelidikan yang berkaitan dan/atau mengambil bahagian dalam program kami, atau hubungi 03 2168 5000 atau e-mel kami di IRCKualaLumpur@state.gov untuk maklumat tambahan.

Penafian: Laman web ini dikeluarkan dan diselenggara oleh Pusat Sumber Lincoln.  Pautan ke laman Internet lain tidak boleh dianggap sebagai pengendorsan terhadap pandangan yang terkandung di dalamnya.

Requirement: You must have at least one child page associated to this parent in order for the previous and next navigation to appear. This message will disappear once you meet the requirement.