Program Kepimpinan Belia Asia Tenggara (SEAYLP)

Program Kepimpinan Belia direka bentuk untuk memajukan persefahaman antara rakyat Amerika Syarikat dan negara lain serta menggalakkan kepimpinan yang berkualiti tinggi, tanggungjawab sivik, dan penglibatan masyarakat dalam kalangan pemimpin masa depan negara.