Dana Duta A.S. untuk Pelestarian Kebudayaan

Dana Duta untuk Pelestarian Budaya (AFCP)

Dana ini diwujudkan untuk membantu negara mengekalkan warisan budaya dan menzahirkan rasa hormat A.S. terhadap budaya lain.  Dana ini bertujuan untuk memelihara tapak atau objek kebudayaan yang mempunyai kepentingan sejarah atau budaya warisan Malaysia.

Cadangan mesti memenuhi kriteria yang berikut:

  • Tapak kebudayaan termasuk (tetapi tidak terhad kepada) bangunan dan tapak bersejarah, tempat suci, monumen dan tapak arkeologi.
  • Objek dan koleksi kebudayaan daripada muzium, tapak, atau institusi seumpamanya. Ini termasuk objek arkeologi dan etnografi, lukisan, arca, manuskrip, koleksi fotografi dan filem, dan aktiviti pemuliharaan muzium secara umum.
  • Bentuk luahan kebudayaan tradisional termasuk muzik tradisional, ritual, pengetahuan, bahasa, tarian, drama, dan kraf.

Keutamaan Aktiviti

AFCP memberikan keutamaan kepada aktiviti projek yang mengikut piawaian antarabangsa untuk pemuliharaan warisan budaya. Aktiviti ini termasuk:

  • Dalam kes tapak kebudayaan, pemulihan bangunan bersejarah, kaji selidik arkeologi sebagai komponen pelan pemuliharaan, perancangan pengurusan pemuliharaan untuk tapak, atau dokumentasi tapak di kawasan untuk tujuan pemuliharaan.
  • Dalam hal objek dan koleksi kebudayaan, pelaksanaan konservasi objek atau koleksi; penilaian keperluan bagi koleksi yang berkenaan dengan keadaannya dan strategi untuk memperbaiki keadaan konservasi itu; inventori koleksi untuk tujuan konservasi; penciptaan persekitaran yang selamat untuk penyimpanan atau paparan koleksi; atau latihan dalam penjagaan dan pemuliharaan koleksi khusus.
  • Dalam kes bentuk luahan kebudayaan tradisional, dokumentasi dan rakaman audiovisual muzik dan bentuk tarian tradisional untuk pemuliharaan dan penyebaran, atau sokongan untuk latihan.

Aktiviti pemuliharaan yang sesuai adalah aktiviti yang melindungi nilai tapak, objek atau koleksi, atau bentuk ungkapan kebudayaan tradisional sebagaimana yang difahami oleh pihak berkepentingan.  Pihak berkepentingan termasuk pihak berkuasa kebudayaan kebangsaan, serantau atau tempatan, masyarakat setempat, dan lain-lain yang mempunyai kepentingan tersendiri terhadap tapak dan hasil projek.

Makluman Khas Mengenai Tapak dan Objek yang mempunyai Hubungan Agama: Perlembagaan A.S. mempunyai klausa yang membenarkan kerajaan untuk memasukkan objek dan tapak agama dalam program bantuan di bawah syarat tertentu.  Sebagai contoh, item dengan hubungan agama (termasuk tempat ibadat) boleh menjadi subjek bagi geran pemuliharaan budaya sekiranya item itu memperoleh kepentingan utamanya dan dicalonkan semata-mata berdasarkan kriteria seni bina, seni, sejarah atau budaya lain (bukan agama).

Prestasi Projek dan Tempoh Bajet: Pemohon boleh mencadangkan tempoh prestasi sehingga 60 bulan (lima tahun) dengan lima tempoh bajet satu tahun setiap satu.

Prestasi dan Ukuran Kemajuan: Penerima yang berjaya perlu mengemukakan kemajuan prestasi berkala dan laporan status kewangan, dan laporan akhir, seperti yang dikehendaki.

Perkongsian Kos atau Padanan Dana: AFCP menggalakkan perkongsian kos, sumbangan dalam bentuk barangan, dan bentuk lain penyertaan kos.

Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web AFCP dalam Bahasa Inggeris.