Flag

An official website of the United States government

Program Penyelesaian Komuniti
2 MINIT DIBACA
Oktober 17, 2018

Program Penyelesaian Komuniti ialah program pembangunan profesional empat bulan untuk pemimpin komuniti global yang terbaik dan terpintar dalam isu alam sekitar, toleransi dan penyelesaian konflik, ketelusan dan akauntabiliti, serta isu wanita dan jantina.  Program ini termasuk projek susulan dan satu komponen kecil yang membolehkan sehingga 10 wakil tuan rumah A.S. pergi ke luar negara selama kira-kira dua minggu untuk melakukan projek yang berkaitan dengan tema program.  Untuk maklumat lebih lanjut tentang program dan permohonan, layari: https://www.irex.org/projects/community-solutions