Flag

An official website of the United States government

Program Pertukaran Penglibatan Komuniti (CEE)
2 MINIT DIBACA

Program Pertukaran Penglibatan Komuniti (CEE) melengkapkan pemimpin masyarakat sivil yang baharu muncul, berumur 21-28, dengan kepakaran, kemahiran dan sumber untuk membangunkan penyelesaian pelbagai sektor yang mampan untuk menghadapi cabaran masyarakat dalam isu berkaitan dialog sivik dan pembinaan keamanan, kerajaan yang terbuka dan partisipatori, wanita dan gender, daya tahan dan pembangunan mampan, serta penglibatan belia.  CEE termasuk praktikum tiga bulan di Amerika Syarikat dengan institusi hos Amerika dan projek susulan untuk felow CEE yang dijalankan di negara asal mereka. Hos A.S. terpilih berpeluang untuk mengambil bahagian dalam pertukaran timbal balik di tempat asal felow mereka. Untuk maklumat lanjut program dan permohonan, layari: https://www.irex.org/project/community-engagement-exchange