Perniagaan

Presiden Obama mengumumkan Inisiatif Eksport Negara (NEI) http://www.export.gov dua tahun lalu,dengan matlamat menggandakan eksport menjelang 2014. Kedutaan A.S. komited untuk menyokong syarikat A.S. untuk mula mengeksport atau mengembangkan eksport mereka ke Malaysia. Dalam bahagian ini, anda akan mendapat maklumat ringkas mengenai Malaysia sebagai pasaran eksport dan beberapa cadangan untuk bermula.

Menjalankan Perniagaan di A.S.